Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Защитата на личните данни е от голямо значение за amone.bg и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни. Кой носи отговорност за личните Ви данни? «Империал-Мона» ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни. Къде съхраняваме Вашите данни? Данните, които събираме от Вас, се съхраняват само и единствено в електронен формат. Кой има достъп до Вашите данни? Служителите на «Империал-Мона» ЕООД действат само като персонален администратор на данни и обработват личните данни от името на «Империал-Мона» ЕООД. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу. Какво е правното основание за обработването на Вашите данни? За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите. Какви са Вашите права? Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с «Империал-Мона» ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща. Право на преносимост: Когато «Империал-Мона» ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в amone.bg, «Империал-Мона» ЕООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си. Право на изтриване: Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от «Империал-Мона» ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации: * имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена * имате неуреден дълг към «Империал-Мона» ЕООД, независимо от начина на плащане * ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила. Право да възразите срещу директния маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини: * като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел Право на ограничение Имате право да поискате «Империал-Мона» ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: *ако претендирате, че Вашите данни са неточни, «Империал-Мона» ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни. *ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им *ако «Империал-Мона» ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции. Как можете да приложите Вашите права? Ние се отнасяме сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на amonebtq@gmail.com. Право на подаване на жалба към надзорен орган: Ако смятате, че «Империал-Мона» ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган. Актуализиране на нашата Политика за поверителност: Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права. Онлайн пазаруване: Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване на amone.bg, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули. Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви. Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. Какви лични данни обработваме? Ще обработваме следните категории лични данни * информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер * информация и история на плащанията * информация за поръчките Ако имате профил в amone.bg, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например: * номер на профил * история на пазаруването Кой има достъп до Вашите лични данни? Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни? Обработването на Вашите лични данни е необходимо на «Империал-Мона» ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка. Колко време съхраняваме Вашите данни? Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.